HÒA SẮC TRONG TRANG TRÍ MÀU

HÒA SẮC TRONG TRANG TRÍ MÀU

HÒA SẮC TRONG TRANG TRÍ MÀU Hầu hết chúng ta đều hiểu những điều cơ bản về Vòng Hòa sắc: từ màu bậc 1 và màu bậc 2 3; đến cách kết hợp màu nhất định phối hợp cùng nhau. Tuy nhiên, cách bạn hiểu về vòng hòa sắc trong trang trí màu có thể

Read more

Ý NGHĨA CỦA MÀU SẮC TRONG THIẾT KẾ

Ý NGHĨA CỦA MÀU SẮC Màu sắc trong thiết kế mang tính chủ quan, nó gây ra sự phản ứng như thế này ở một người nhưng có thể gây ra sự phản ứng hoàn toàn khác ở một người khác. Đôi khi nó tùy thuộc vào tính cách, và khi khác nó còn phụ

Read more